Let's do it together!
Meest recente artikel

Bij het woord teambuilding hebben we allemaal zo onze eigen gedachten. Dat hangt onder andere af van je positie in het team waarin je werkt, of van je eigen ervaring hiermee. Niet iedereen heeft de zelfde ervaringen met teambuilding.

Als je dit Engelse woord uit elkaar haalt, heb je team, buil, ding.
Een team snappen we allemaal wel, toch? Later zul je lezen, dat je dit woord wellicht heel anders had omschreven, maakt niet uit.  Dat zul je later zien.
Een buil, op zijn Nederlands uitgesproken, is een plek op je hoofd waarmee je hard tegen iets in aanraking bent gekomen. Een buil doet zeer, een buil is dik en neemt vaak alle kleuren van de regenboog aan.
Een ding, dit gebruiken we enorm vaak, vooral als we eigenlijk niet eens geïnteresseerd zijn in wat we zelf te vertellen hebben. “Ik heb ook zo’n ding gehad, werkte niet echt”. “Dinges heeft me gevraagd of hij mee kan rijden.”  We gebruiken “ding”als we even niet op het woord kunnen komen, of dat we iemands naam even niet meer weten.  Het overkomt ons allemaal, iedere dag en omdat we dit zo gewend zijn, snappen we vaak ook van de ander gelijk wat of wie deze bedoeld en hebben we zelf niet eens door dat we het zeggen.

Even terug naar een team.
De Engelse afkorting van team is: together everyoneachieves more. (Samen bereikt iedereen meer). Een team is een groep mensen, die door hun werkzaamheden, al dan niet vrijwillig, met elkaar verbonden zijn. Een team is een groep mensen, die elkaar veelal niet hebben uitgekozen, maar door een derde bij elkaar zijn gebracht. Een team bestaat uit een groep mensen, die doorgaans collega’s worden genoemd. Een uitspraak over een collega: een collega is een door het werk opgedrongen kennis. Dit klinkt negatief, maar is in feite een waarheid als een koe. Fijn als je het goed met een collega kunt vinden, en dat deze wellicht zelfs in je privé leven een goede vriend zou kunnen worden. Maar niet iedere collega kan een vriend zijn, en sterker nog niet iedere collega hoeft een persoon te zijn, waarmee je een klik voelt. Dit is geheel afhankelijk van je eigen karakter, (goede en minder goede) eigenschappen en de mate waarin jij je kwaliteiten wil en kan delen met deze groep mensen. En niet onbelangrijk, in welke mate je jezelf kwetsbaar durft op te stellen, als blijkt dat een collega mogelijk op een bepaald gebied net iets betere kwaliteiten heeft als jij. Durf je dan van die persoon te leren, of zie je deze collega als een gevaar voor je eigen positie?

Of het nu wel of niet verstandig is op je werk vrienden te maken onder je collega’s, (dit is nu eenmaal niet altijd te sturen), een vriendschap binnen een team kan al voor een ongelijke situatie zorgen. Dit hoeft niet, zolang deze collega’s geen expliciete positie gaan bekleden, die de een aan de ander zou te danken kunnen hebben. Of dat deze twee personen binnen een team een twee-eenheid gaan vormen, waardoor er een soort splitsing lijkt te ontstaan.  
Heb je een gelijkwaardig team, allemaal HBO’s met dezelfde soort opleiding, die allen een zelfde functie hebben en tegelijkertijd zijn aangenomen, en dus allen tegelijk zich door de eerste periode van gewenning aan het werk hebben moeten onderwerpen, dan zul je vanuit een team  minder snel negatieve situaties krijgen, dan wanneer je een team hebt, wat al bestaat, en er komt een nieuwe collega bij.  Zeker als dit team bestaat uit verschillende functies en verschil van opleidingsniveau heeft, kan dit voor situaties zorgen, dat een teamlid juist wel of juist niet blij is met de komst van een nieuw gezicht.
Iemand die zelfverzekerd is, weet waar hij of zij mee bezig is, gericht is op het doel van de werkzaamheden en hierin weinig tot geen opmerkelijk problemen mee heeft, zal in een dergelijke situatie ontspannen en open reageren, met een gezonde mate van afwachten naar de nieuweling. Deze zal vooraf zich niet laten beïnvloeden door eventuele verhalen en de nieuweling een eerlijke kans van slagen geven.
Iemand die minder zelfverzekerd is, of het gevoel heeft, dat hij of zij een dermate belangrijke positie inneemt, welke met de komst van een nieuweling mogelijk in gevaar komt, zal minder open en ontspannen reageren. Laat staan dat deze de nieuweling een kans van slagen geeft. Deze zal sterker opletten of de nieuweling zich wel conform de functie gedraagt, handelt en de werkzaamheden uitvoert naar (wat vaak vooral voor deze persoon heilig is) behoren. Vaak naar de maatstaf van eigen kwaliteiten en inzichten.

Goed.. een team is dus een groep mensen, die door het werk(of sport, maar hier gaan we uit van een werksituatie) met elkaar verbonden zijn en het met elkaar moeten doen. Je bent op elkaar aangewezen en naar gelang de werkzaamheden, in een bepaalde mate afhankelijk van elkaar, waarbij een veilige en duidelijke werkomgeving van groot belang kan zijn. Het van elkaar op aankunnen, is in vele beroepen een bijkomende kwetsbaarheid, die menigeen onderschat. Of je nu in de zorg werkt en je soms in spannende of levensreddende situaties zit, of dat je samen een mijnschacht in gaat, of met elkaar het luchtruim in moet, achter de balie van een bank staat. Al deze situaties vragen om een voldoende mate van veiligheid in het team. Echter wordt vaak onderschat dat ook veiligheid op emotioneel gebied een heel belangrijk aspect is binnen een team, om zo voor optimale resultaten te kunnen zorgen. Zowel veiligheid en duidelijkheid binnen een team is belangrijk, als wel veiligheid en duidelijkheid vanuit de staf en de organisatie waarvoor het team werkzaam is.

En soms val je jezelf een Buil.
Als er besloten is dat er een teambuilding komt, dan heeft iedereen zo daar zijn gedachten over. Zoals al eerder gezegd, is hier ervaring of gebrek hieraan een belangrijke beïnvloedingsfactor.
Tijdens een teambuilding kan er van alles gebeuren. De wens van diegene die deze teambuilding heeft georganiseerd is (lijkt vrij logisch, maar hoeft het niet te zijn) dat het team beter gaat functioneren.
Dit geeft bij velen al het gevoel, dat er mogelijk iets mis zou zijn in een team, waar bij personen die zich in bepaalde mate niet zeker zijn van hun positie, zich opgelaten kunnen gaan voelen. Want waarom een teambuilding? Diegene die zelfverzekerd is over eigen kunnen, dit nuchter en rustig ervaart, zal wellicht juist positief staan tegen een teambuilding, omdat deze ook weer leerzaam zal zijn.
Sommigen hebben de gedachte bij een teambuilding, dat ieders functioneren aan bod komt, en dat daar dan de gelegenheid is, om iemand de waarheid te zeggen. De vraag is welke “waarheid”. En zoals het met “de waarheid”gaat, ieder heeft zijn eigen waarheid en dus is het een legitieme gedachte. Want ja, als het goed is, is er ruimte voor het uitspreken van deze waarheid. Evengoed betekend dit ook, dat men zelf “de waarheid” verteld kan worden. Het is dus een geven en nemen.
In het woord teambuilding zit het woord “buil”. Een buil is het resultaat van een flinke aanvaring met iets hards en niet meegevend. Het geeft een verdikte, gevoelige en kleurrijke plek. Vaak zijn de kleuren opeenvolgend, van rood, naar donkerrood/paars/blauw, naar oranje en daarna geel, soms zelfs een soort groenig.
Die kleuren kun je symboliseren. Laten we eens kijken naar iemand, die geconfronteerd wordt met zijn eigen gedrag of handelen. Feedback geven ( laat nu even in het midden hoe dit het meest rendement oplevert) tijdens een teambuilding is het aangaan van confrontaties. Een persoon die in een teambuilding feedback  krijgt, zal dit bijna altijd ervaren als een confrontatie (al naar gelang de persoon van kwestie om kan gaan met feedback). Om het even kort door de bocht te zeggen: de persoon krijgt even een flinke dreun te pakken. Deze persoon zal in de eerste instantie, (door schaamte, boosheid, ergernis of onzekerheid) rood voelen aanlopen. Naar mate en het aanhouden van de te geven feedback en het ontvangen daarvan, zal deze persoon  nog dieper rood worden, zelfs paarsachtig blauw. Indien de feedback gegrond is, en de persoon welke de feedback krijgt deze als gegrond en opbouwend ervaart, kan de kleur van de persoon wat afnemen en oranje/geel, maar zal wel even de tijd nodig hebben, om de feedback te verwerken. Indien de feedback ongegrond is en de persoon in kwestie dit ook  weet, zal zijn kleur mogelijk nog even roder en donkerder worden, waarna het afhankelijk is van de positie die de persoon ervaart binnen het team, of deze durft en kan reageren op de feedback, welke kleur het daarna zal worden. Iemand die zich durft te uiten en de feedback kan weerspreken, zal snel terug gaan naar een gezondere huidskleur, dan iemand die dit niet kan of durft. Deze kan zelfs een groenige kleur aannemen, een kleur die voortkomt uit opgekropte en verdrongen emoties.
Een confrontatie kan pijnlijk zijn, maar hoeft niet altijd daardoor fout te zijn. Het kan ook helend werken en de persoon op het rechte spoor brengen.  
Feedback geven en feedback krijgen, zijn beide even belangrijk binnen het werken in een team. Voor beiden geldt dat er een goede manier van feedback geven is, als wel een goede manier van feedback aannemen. Daar ga ik de volgende keer over brainstormen.

Ieder zo zijn eigen ding.
Leven en laten leven, elkaar in waarde laten, elkaars krachten bundelen. Mooie oneliners, die allemaal heel waardevol zijn, maar daarmee is nog steeds, dat de waarheid in het midden ligt, welke waarden en normen er binnen een team gehandhaafd (dienen te) worden. Een team is een ding, en er zijn verschillende dinges werkzaam. Waar het in een teambuilding essentieel omgaat, is dat de personen in een team elkaar leert kennen. Je leert je collega kennen, herkennen en erkennen. Ieder teamlid heeft zijn eigen kwaliteiten, valkuilen en minpunten. Een kwaliteit is een competentie die een waardevolle inbreng heeft in het werken naar het doel. Een kwaliteit kan zijn: luistervaardigheid, spreekvaardigheid, zachtmoedigheid, doelgerichtheid, strengheid, geven van duidelijkheid… enz.

Valkuilen kunnen zijn: te lang blijven luisteren (niet doorpakken), veel te veel aan het woord blijven, te zachtmoedig zijn en daardoor over zich heen laten open, voorbij gaan aan het proces wat nodig is om het doel te bereiken, gebrek aan begrip of het de ander een gebrek aan begrip laten ervaren, zo duidelijk zijn, dat de ander het gevoel heeft, dat er geen andere mogelijkheden zijn… enz.

Ik heb even de keerzijde van de kwaliteit laten zien in de valkuilen.

Minpunten heeft iedereen… so be it! Toch?
We hebben zo allemaal dingen, waar een ander zich aan kan storen. Dat is normaal, je kunt niet de hele mensheid tof en aardig vinden. Waar het verschil in zit, is of iemand een minpuntje heeft, wat direct invloed heeft op zijn of haar functioneren en het doel van de werkzaamheden lijkt te ondermijnen. Dit kan in teamverband zijn, maar ook in de daadwerkelijke acties die ondernomen dienen te worden. Om het wat moeilijker te maken, relatiegericht of inhoudelijk. Of een minpuntje ook echt een minpuntje is, hangt van verschillende dingen af. Want wat de één een minpuntje vindt, hoeft een ander helemaal niet als minpunt te ervaren.

Als laatste wil ik een nadenkertje mee geven:

De veelzijdigheid van de letter E.
Stel  je voor, je zit met  4 personen om een tafel, aan iedere kant 1 persoon. In het midden op tafel ligt een papier, met daar op een grote letter E

De letter E staat voor een casus: een verhaal, een situatie, waarmee deze 4 personen iets moeten aanvangen. Ieder kijkt vanuit een andere hoek naar deze letter. Voor nr. 1 is de letter een E, voor nr. 2 is de letter een W, voor nr. 3 is de letter geen letter, maar ziet er het cijfer 3 in, en voor nr. vier is het een uitgemaakte zaak, de letter is de letter M. (E, W, M en 3)
Het is dus maar net, vanuit welke positie je deze letter beziet, welk inzicht het je geeft. Nu kunnen deze 4 personen eindeloos gaan debatteren wie er gelijk heeft. Dat hebben ze allemaal, maar blijkbaar heeft deze casus verschillende invalshoeken en is het maar net, hoe je de situatie ziet, ook nog eens afhankelijk van de referentie kaders van de personen, die de casus moeten bespreken.
De kracht van dit team ligt hem niet in de persoonlijke inzichten alleen, maar in het zich kunnen verplaatsen naar de plek van de andere persoon, waardoor men in eens ziet: hé, nu je het zegt, zo had ik het nog niet bekeken, dat is ook een mogelijkheid!
En zo ben je niet je krachten aan elkaar aan het meten, maar bundel je samen je krachten, kwaliteiten en inzichten waardoor je tot een compleet team komt:
together everyone achieves more!!

Durf gewoon eens op de stoel van de ander te gaan zitten..  Als we dat allemaal durven, blijkt ineens, dat ook jij gelijk had met jouw waarheid over die letter, net als de andere 3. ;-)
Er is nu eenmaal niet 1 waarheid…

Let’s do it togheter!